ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ฯ บรมราชินี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เฝ้ารับเสด็จ ฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมงานรัฐพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ (วันหยุดราชการ) ประจำเดือนเมษายน 2564 ออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

โครงการการยกระดับการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

 

 

 

 

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image