ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

เลขที่ 1913 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร,

ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 47000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 042-718-975
กลุ่มงานคดี 205, กลุ่มงานบริการประชาชนฯ 111, กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี 306-307, กลุ่มงานคลัง 216, กลุ่มงานไกล่เกลี่ยฯ 211, กลุ่มงานช่วยอำนวยการ 208,217

โทรสาร  042-711-329

 อีเมล์

[email protected]

 

 Social