ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon Juvenile and Family Court

image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์


 

เอกสารประกอบการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์
วิดีโอขั้นตอนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม
วิดีโอขั้นตอนการการพิจารณาคดีออนไลน์(กรณีสืบพยานสองฝ่าย)
วิดีโอการเตรียมความพร้อมเพื่อการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
วิดีโอวิธีการลงลายมืออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Application
วิดีโอวิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.1
วิดีโอวิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.2
วิดีโอวิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.3

 

ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ➔ ห้องไกล่เกลี่ย 1 ➔

 

ห้องพิจารณาคดีที่ 2 ➔ ห้องไกล่เกลี่ย 2 ➔

 

ห้องพิจารณาคดีที่ 3 ➔ ห้องไกล่เกลี่ย 3 ➔

 

ห้องพิจารณาคดีที่ 4 ➔ ห้องไกล่เกลี่ย 4 ➔

 

ห้องตรวจสอบการจับ

 

โครงการสื่อรักฯ