ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร
Sakon Nakhon Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖
image

image รูปภาพ
image

วันนี้ (วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นายพิชัย พงษ์พาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดงที่ ๒๓ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร


image เอกสารแนบ